Address: Yongan Town, Nanping Town, Nanchuan District, Chongqing
Contact number: 400-423-9157